Kultur- und Kunstverein am Pic-o-Pello Platz | info@picopello.ch